Påmelding

Påmelding og utdeling av startnummer:

Friidrettstinget 2013 vedtok å innføre friidrettslisens for alle friidrettsarrangement i regi av klubber i Norges Friidrettsforbund fra 1.1.2014.
Man kan ved påmelding til Olasheiløpet kjøpe engangsslisens(20,- korteste, 30,- kort løype og 40,- lang løype) eller velge å angi at en innehar en helårslisens.
For mer info om lisens regler og kjøp av helårslisens sjekk siden til Friidrettsforbundet.

  • Påmelding kommer.
  • Pass på at alle felt er fylt ut.
  • Påmeldningsfrist forhåndspåmelding er 2 lørdag september kl. 10:00 -Startkontingent lang løype = 300,-  kort =  200,- og den korteste = 100,-
  • Etteranmelding på løpsdagen(lørdag) fra klokka 10:00 i startområdet inntil senest 1 time før start.
    Kontigenten for etteranmelding på løpsdagen er for lang løype 400,- og 300,- for kort. Den korteste er samme pris, men vi sette veldig pris på elektronisk påmelding for å spare tid på manuell registrering.
  • Utdeling av startnummer skjer på løpsdagen fra kl. 10:00 på Lillesand stadion (Holta)